مرحله
انتخاب دامنه
مرحله
مشخصات سفارش

سرویس ها / محصولات:
ممبر گروه تلگرام - ممبر:100
مخصوص گروه های تلگرام
لطفا در قسمت توضیحات لینک پرایویت گروه خود را وارد کنید

6,000Toman به صورت یک بار
ممبر گروه تلگرام - ممبر:200
مخصوص گروه های تلگرام
لطفا در قسمت توضیحات لینک پرایویت گروه خود را وارد کنید

12,000Toman به صورت یک بار
ممبر گروه تلگرام - ممبر:500
مخصوص گروه های تلگرام
لطفا در قسمت توضیحات لینک پرایویت گروه خود را وارد کنید

30,000Toman به صورت یک بار
ممبر گروه تلگرام - ممبر:1000
مخصوص گروه های تلگرام
لطفا در قسمت توضیحات لینک پرایویت گروه خود را وارد کنید

50,000Toman به صورت یک بار

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.90.204.233) در سیستم ثبت خواهد شد.