مرحله
انتخاب دامنه
مرحله
مشخصات سفارش

سرویس ها / محصولات:
فروش(ایجاد)کانال تلگرام - ممبر:1000

کاملا ایرانی

زمان تحویل بین 1 الی 2 روز

در این روش ریزش ممبر ها تا تحویل جبران میشود

کانال تلگرام خریداری شده از زمان شروع تا پایان توسط ما مدیریت شده و فقط شما محتوا رو برای ما ارسال می کنید در پایان کار کانال به شما تحویل داده می شود

100,000Toman به صورت یک بار
فروش(ایجاد)کانال تلگرام - ممبر:2000

کاملا ایرانی

زمان تحویل بین 1 الی 2 روز

در این روش ریزش ممبر ها تا تحویل جبران میشود

کانال تلگرام خریداری شده از زمان شروع تا پایان توسط ما مدیریت شده و فقط شما محتوا رو برای ما ارسال می کنید در پایان کار کانال به شما تحویل داده می شود

200,000Toman به صورت یک بار
فروش(ایجاد)کانال تلگرام - ممبر:5000

کاملا ایرانی

زمان تحویل بین 1 الی 2 روز

در این روش ریزش ممبر ها تا تحویل جبران میشود

کانال تلگرام خریداری شده از زمان شروع تا پایان توسط ما مدیریت شده و فقط شما محتوا رو برای ما ارسال می کنید در پایان کار کانال به شما تحویل داده می شود

500,000Toman به صورت یک بار
فروش(ایجاد)کانال تلگرام - ممبر:10000

کاملا ایرانی

زمان تحویل بین 1 الی 2 روز

در این روش ریزش ممبر ها تا تحویل جبران میشود

کانال تلگرام خریداری شده از زمان شروع تا پایان توسط ما مدیریت شده و فقط شما محتوا رو برای ما ارسال می کنید در پایان کار کانال به شما تحویل داده می شود

1,000,000Toman به صورت یک بار

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.209.202.123) در سیستم ثبت خواهد شد.