یافتن کالاها و سرویسها

پنل کاربری اول (3 موجود است)
امکانات پنل : 50 درصد
ارسال گروهی : دارد
ارسال منطقه ای : دارد
شارژ آنلاین : دارد
دریافت پیامک : دارد
پشتیبانی : 24 ساعته

50,000Toman به صورت یک بار
پنل کاربری دوم (4 موجود است)
امکانات پنل: 70 درصد
پنل پایه
+
ماژول مسابقه و ماژول نظرسنجی
ماژول پاسخگویی هوشمند
100,000Toman به صورت یک بار
پنل کاربری سوم (3 موجود است)
امکانات پنل:85 درصد
پنل پایه
+
پنل نیمه حرفه ای
+
ماژول سررسید
ماژول استعلام
200,000Toman به صورت یک بار
پنل کاربری ویژه (3 موجود است)
امکانات پنل:100 درصد
پنل پایه
+
پنل حرفه ای
+
ماژول تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی
ماژول ایمیل کاتالوگ
400,000Toman به صورت یک بار
نمایندگی مستقل (3 موجود است)
امکانات پنل:100 درصد
ایجاد نمایندگی مشابه
+
ایجاد منو
+
ایجاد تعداد نامحدود کاربر
+
امکانات دیگر
500,000Toman به صورت یک بار